jaka drukarka wielofunkcyjna do domu

jaka drukarka wielofunkcyjna do domu

Microsoft Outlook nie Opening

„Microsoft Outlook napotka problem i zostanie ona zamknita. Przepraszamy za niedogodnoci.” Ten komunikat o bdzie moe si pojawi podczas prby otwarcia programu Microsoft Outlook. Rwnie Microsoft Outlook moe odmwi otwarcia nie wywietla komunikatu o bdzie lub z inn. Istnieje kilka powodw, ktre mog ujemnie wpywa na program z otworu. Przyjrzyjmy si do niej wymienionych darmowy poradnik wsparcia Microsoft Outlook. To pomoe Ci rozwiza takie problemy Microsoft Outlook i zrozumie

Instrukcje:

Upewnij si, e program Outlook nie jest uruchomiony w tle. Zamknij adnego komunikatu o bdzie, ktry pojawia si na ekranie. Jeli MSN Messenger lub Windows jest uruchomiona, zamknij j te. Po zakoczeniu kliknij przycisk Start, a nastpnie kliknij Szukaj. Typ „outcmd.dat” (bez cudzysoww) w caoci lub czci w polu Nazwa pliku, wybierz dysk C: co katalog spojrze, by z menu rozwijanego pod polu Szukaj w, a nastpnie nacisn przycisk Szukaj, aby rozpocz wyszukiwanie. Uytkownicy systemu Windows 7 i Vista mona skorzysta z menu Rozpocznij wyszukiwanie wpisywa i poszuka ‚outcmd.dat’ pliku.

Po zakoczeniu pojawi si plik outcmd.dat. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz polecenie Zmie nazw. Podaj inn nazw do pliku (dowolna nazwa do wyboru). Zamkn okno Wyniki wyszukiwania. Teraz kliknij ikon Microsoft Outlook i otwrz go. Naley otworzy grzywny. Jeli program pocztowy nadal nie otwiera si, wr szuka pliku outcmd.dat w oknie wynikw wyszukiwania. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik i wybierz Usu. Jeli zostanie wywietlony monit, potwierd dziaanie, klikajc przycisk Tak. Zamknij okno i otwrz ponownie program Outlook. Naley otworzy w porzdku.

Outcmd.dat to may plik, ktry przechowuje niestandardowe zmiany wprowadzone do przyciskw paska narzdzi programu Outlook.

– autor artykuu