jaka drukarka jest najbardziej ekonomiczna

jaka drukarka jest najbardziej ekonomiczna

* Zapoznanie si ze stylami projektantw. Jakie s ich specjalnoci? Czy oni projektowa okadki ksiki? Czy oni te maj zwyczaj okadki? Czy oni projektowa okadki wykorzystujc zdjcia lub klipu sztuki? Uywaj artystycznych efektw typu? Zobacz przykady ich pracy.alllineslogistics.pl/

* Dowiedz si, jaki rozmiar chcesz ksika by. Istnieje wiele opcji. Chcesz rozmiaru, ktry jest najtaszy drukowa? Chcesz ksik kieszonkowy? Wszelkie inne szczegowe wymiary? Zdecyduj, zanim projektant okrela swoje ksiki, a nie po tym, jak zakoczya prac. Jeli nie bdziesz prawdopodobnie musia zapaci za korekt.

* Drukarka moe mie szczeglne wymagania – Wymogi, ktre mog wymaga zmian do projektu ksiki pniej w grze. Jeli zdecydowalimy si na drukarce, najlepiej umieci projektanta w bezporednim kontakcie z przedstawicielem drukarni. Mog istnie ograniczenia dotyczce liczby stron, plus wymagania dotyczce rozmiaru strony, przycinanie diet i edycji zdj. Mona rwnie potrzebuj drukarki oszacowa szeroko grzbietu ksiki, na podstawie typu papieru i planowanej liczby stron. Bez tej informacji, projekt jest prawdopodobne, e potrzebuj dodatkowego szczypanie, zanim bdzie uyteczny. Mona skoczy pacenia za dodatkowy czas projektowania, albo od projektanta lub drukarki. Chocia mona by porednikiem w przekazywaniu informacji, to prawdopodobnie szybsze i dokadniejsze mie projektanta i drukarki przyznaj bezporednio.

* Maj wiedz o ile projekt bdzie kosztowa. Uzyskaj zryczatowanej bd osign porozumienie na temat tego, co jest rozsdn ilo godzin dla danego projektu. Nie zostawiaj go otwartym i szanuj czasu swojego projektanta. Wiem z gry, ile zmiany s wliczone w stawki ryczatowej. Jeli prosi o zmianach, twoja cena moe ulec zmianie.

* Dowiedz si, co chcesz.

– autor artykuu