jaka drukarka jest najbardziej ekonomiczna

jaka drukarka jest najbardziej ekonomiczna

* Zapoznanie si ze stylami projektantw. Jakie s ich specjalnoci? Czy oni projektowa okadki ksiki? Czy oni te maj zwyczaj okadki? Czy oni projektowa okadki wykorzystujc zdjcia lub klipu sztuki? Uywaj artystycznych efektw typu? Zobacz przykady wywiad gospodarczy ich pracy.alllineslogistics.pl/

* Dowiedz si, jaki rozmiar chcesz ksika by. Istnieje wiele opcji. Chcesz rozmiaru, ktry jest najtaszy drukowa? Chcesz ksik kieszonkowy? Wszelkie inne szczegowe wymiary? Zdecyduj, zanim projektant okrela swoje ksiki, a nie po tym, jak zakoczya prac. Jeli nie bdziesz prawdopodobnie musia zapaci za korekt.

* Drukarka moe mie szczeglne wymagania – Wymogi, ktre mog wymaga zmian do projektu ksiki pniej w grze. Jeli zdecydowalimy si na drukarce, najlepiej umieci projektanta w bezporednim kontakcie z przedstawicielem drukarni. Mog istnie ograniczenia dotyczce liczby stron, plus wymagania dotyczce rozmiaru strony, przycinanie diet i edycji zdj. Mona rwnie potrzebuj drukarki oszacowa szeroko grzbietu ksiki, na podstawie typu papieru i planowanej liczby stron. Bez tej informacji, projekt jest prawdopodobne, e potrzebuj dodatkowego szczypanie, zanim bdzie uyteczny. Mona skoczy pacenia za dodatkowy czas projektowania, albo od projektanta lub drukarki. Chocia mona by porednikiem w przekazywaniu informacji, to prawdopodobnie szybsze i dokadniejsze mie projektanta i drukarki przyznaj bezporednio.

* Maj wiedz o ile projekt bdzie kosztowa. Uzyskaj zryczatowanej bd osign porozumienie na temat tego, co jest rozsdn ilo godzin dla danego projektu. Nie zostawiaj go otwartym i szanuj czasu swojego projektanta. Wiem z gry, ile zmiany s wliczone w stawki ryczatowej. Jeli prosi o zmianach, twoja cena moe ulec zmianie.

* Dowiedz si, co chcesz.

– autor artykuu